• डोल्पामा अवस्थित शे फोक्सुण्डो ताल

  डोल्पामा अवस्थित शे फोक्सुण्डो ताल

 • मुगुमा अवस्थित रारा ताल

  मुगुमा अवस्थित रारा ताल

 • कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष र सदस्यज्यूहरुको पद वहालिपछिको सामूहिक तस्वीर

  कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष र सदस्यज्यूहरुको पद वहालिपछिको सामूहिक तस्वीर

 • २०७५ चैत्र ४ मा रुकुम पश्चिममा आयोजित आवधिक योजनाको लागि सुझाव संकलन गोष्ठीका सहभागीहरु

  २०७५ चैत्र ४ मा रुकुम पश्चिममा आयोजित आवधिक योजनाको लागि सुझाव संकलन गोष्ठीका सहभागीहरु

 • २०७५ चैत्र ७ गत्ते जाजरकोटमा सञ्चालित आवधिक योजनाको सुझाव संकलन गोष्ठीका क्रममा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका माननीय सदस्यहरुका साथमा कर्मचारीहरु

  २०७५ चैत्र ७ गत्ते जाजरकोटमा सञ्चालित आवधिक योजनाको सुझाव संकलन गोष्ठीका क्रममा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका माननीय सदस्यहरुका साथमा कर्मचारीहरु

 • २०७५ चैत्र ७ गत्ते जाजरकोट जिल्लामा सञ्चालित आवधिक योजनाको सुझाव संकलन गोेेेष्ठीका सहभागीहरु

  २०७५ चैत्र ७ गत्ते जाजरकोट जिल्लामा सञ्चालित आवधिक योजनाको सुझाव संकलन गोेेेष्ठीका सहभागीहरु

 • २०७५ चैत्र ८ मा दैलेख जिल्लामा आयोजित आवधिक योजनाको लागि सुझाव संकलन गोष्ठीमा सहभागी अतिथिहरुको झलक

  २०७५ चैत्र ८ मा दैलेख जिल्लामा आयोजित आवधिक योजनाको लागि सुझाव संकलन गोष्ठीमा सहभागी अतिथिहरुको झलक

   Other Downloads

Title Download
report3
report2
report1
View More
Title Download
Sorry!! Data is not avialable.
View More
Title Download
Sorry!! Data is not avialable.
View More
Title Download
कालिमाटी फन्ट
View More

   Video Gallery View All

National Anthem of Nepal

   Spokeperson

test

test

Spokeperson

View Profile

   Information officer

Name

Name

Information Officer

View Profile
Honorable Chief Minister Shree Mahendra Bahadur Shahi

Honorable Chief Minister Shree Mahendra Bahadur Shahi


Chief
View Profile
Prof. Dr. Punya Prasad Regmi

Prof. Dr. Punya Prasad Regmi


Vice-Chairman
View Profile
Dr. Deependra Rokaya

Dr. Deependra Rokaya


Member
View Profile
Mr. Yogendra Bahadur Shahi

Mr. Yogendra Bahadur Shahi


Member
View Profile
Mr. Kewal Prasad Bhandari

Mr. Kewal Prasad Bhandari


Member
View Profile
Mr. Santa Bahadur Sunar

Mr. Santa Bahadur Sunar


Member-Secretary
View Profile

   Publications