• कर्णाली प्रदेशक स्तरीय पोषण तथा खाध्य सुरक्षा निर्देशक समितिको ७औ बैठक समपन्न

  कर्णाली प्रदेशक स्तरीय पोषण तथा खाध्य सुरक्षा निर्देशक समितिको ७औ बैठक समपन्न

 • कर्णाली प्रदेशक स्तरीय पोषण तथा खाध्य सुरक्षा निर्देशक समितिको ७औ बैठक समपन्न Published

  कर्णाली प्रदेशक स्तरीय पोषण तथा खाध्य सुरक्षा निर्देशक समितिको ७औ बैठक समपन्न Published

 • कर्णाली प्रदेश बहुक्षेत्रिय पोषण योजना अभिमुखीकरण कार्यक्रम

  कर्णाली प्रदेश बहुक्षेत्रिय पोषण योजना अभिमुखीकरण कार्यक्रम

 • कर्णाली प्रदेश बहुक्षेत्रिय पोषण योजना अभिमुखीकरण कार्यक्रम

  कर्णाली प्रदेश बहुक्षेत्रिय पोषण योजना अभिमुखीकरण कार्यक्रम

 • कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष र सदस्यज्यूहरुको पद वहालिपछिको सामूहिक तस्वीर

  कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष र सदस्यज्यूहरुको पद वहालिपछिको सामूहिक तस्वीर

 • मुगुमा अवस्थित रारा ताल

  मुगुमा अवस्थित रारा ताल

 • डोल्पामा अवस्थित शे फोक्सुण्डो ताल

  डोल्पामा अवस्थित शे फोक्सुण्डो ताल

 • कर्णाली प्रदेश बहुक्षेत्रिय पोषण योजना अभिमुखीकरण कार्यक्रम

  कर्णाली प्रदेश बहुक्षेत्रिय पोषण योजना अभिमुखीकरण कार्यक्रम

 • पोषणमैत्री नमूना घर

  पोषणमैत्री नमूना घर

 • कर्णाली प्रदेश बहुक्षेत्रिय पोषण योजना अभिमुखीकरण कार्यक्रम

  कर्णाली प्रदेश बहुक्षेत्रिय पोषण योजना अभिमुखीकरण कार्यक्रम

 • कर्णाली प्रदेशक स्तरीय पोषण तथा खाध्य सुरक्षा निर्देशक समितिको ७औ बैठक समपन्न Published

  कर्णाली प्रदेशक स्तरीय पोषण तथा खाध्य सुरक्षा निर्देशक समितिको ७औ बैठक समपन्न Published

 • २०७५ चैत्र ८ मा दैलेख जिल्लामा आयोजित आवधिक योजनाको लागि सुझाव संकलन गोष्ठीमा सहभागी अतिथिहरुको झलक

  २०७५ चैत्र ८ मा दैलेख जिल्लामा आयोजित आवधिक योजनाको लागि सुझाव संकलन गोष्ठीमा सहभागी अतिथिहरुको झलक

 • २०७५ चैत्र ७ गत्ते जाजरकोट जिल्लामा सञ्चालित आवधिक योजनाको सुझाव संकलन गोेेेष्ठीका सहभागीहरु

  २०७५ चैत्र ७ गत्ते जाजरकोट जिल्लामा सञ्चालित आवधिक योजनाको सुझाव संकलन गोेेेष्ठीका सहभागीहरु

 • २०७५ चैत्र ७ गत्ते जाजरकोटमा सञ्चालित आवधिक योजनाको सुझाव संकलन गोष्ठीका क्रममा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका माननीय सदस्यहरुका साथमा कर्मचारीहरु

  २०७५ चैत्र ७ गत्ते जाजरकोटमा सञ्चालित आवधिक योजनाको सुझाव संकलन गोष्ठीका क्रममा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका माननीय सदस्यहरुका साथमा कर्मचारीहरु

 • २०७५ चैत्र ४ मा रुकुम पश्चिममा आयोजित आवधिक योजनाको लागि सुझाव संकलन गोष्ठीका सहभागीहरु

  २०७५ चैत्र ४ मा रुकुम पश्चिममा आयोजित आवधिक योजनाको लागि सुझाव संकलन गोष्ठीका सहभागीहरु

   Other Downloads

Title Download
report2
report1
View More
Title Download
Sorry!! Data is not avialable.
View More
Title Download
Nepal Regional Report_Karnali Province- Final copy
View More
Title Download
कालिमाटी फन्ट
View More

   Video Gallery View All

National Anthem of Nepal

   Information officer

Bhim Narayan Kharel

Bhim Narayan Kharel

Information Officer

View Profile

   Office Location

Honorable Chief Minister Shree Mahendra Bahadur Shahi

Honorable Chief Minister Shree Mahendra Bahadur Shahi


Chairman
View Profile
Dr. Sarba Raj Khadka

Dr. Sarba Raj Khadka


Vice-Chairman
View Profile
Dr. Deependra Rokaya

Dr. Deependra Rokaya


Member
View Profile
Mr. Yogendra Bahadur Shahi

Mr. Yogendra Bahadur Shahi


Member
View Profile
Ganesh Prasad Pandey

Ganesh Prasad Pandey


Principal Secretary,Province Government,Ex-Officio Member
View Profile
Mr. Chakra Bahadur Budha

Mr. Chakra Bahadur Budha


Member-Secretary
View Profile

   Publications