S.N. Title Submitted By Published Date
1. कर्णाली प्रदेश बहुक्षेत्रिय पोषण योजना अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धी प्रेस नोट Admin 2021-02-11 View Notice
2. विकास साझेदार संस्थाहरु सँग अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम Admin 2021-02-01 View Notice
3. कर्णाली प्रदेशक स्तरीय पोषण तथा खाध्य सुरक्षा निर्देशक समितिको ७औ बैठक समपन्न Admin 2021-01-28 View Notice
4. कर्णाली प्रदेश १० जिल्ला समन्वय प्रमुख र समन्वय अधिकारीहरु संग जुम मिटिङ Admin 2021-01-06 View Notice
5. प्रदेश योजना बैंक निर्माण तथा परियोजना अनुगमन गर्ने Admin 2021-01-05 View Notice