कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षिय योजनाको आधारपत्र

प्रकाशित मिति: २०२०-०३-२९

डाउनलोड