दिगो विकासका लक्ष्यहरु, कर्णाली प्रदेशको आधार तथ्याङ्क प्रतिवेदन

प्रकाशित मिति: २०२०-१०-०२

Sustainable Development Goals, Basic Statistics Report of Karnali State

डाउनलोड