क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. Nepal Regional Report Karnali Province- Final copy Admin २०२१-०३-२१ सूचना हेर्नुहोस्
२. कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना Admin २०२१-०३-२१ सूचना हेर्नुहोस्