क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. कर्णाली प्रदेश १० जिल्ला समन्वय प्रमुख र समन्वय अधिकारीहरु संग जुम मिटिङ Admin २०२१-०१-०६ सूचना हेर्नुहोस्
२. प्रदेश योजना बैंक निर्माण तथा परियोजना अनुगमन गर्ने Admin २०२१-०१-०५ सूचना हेर्नुहोस्