क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको ८० औ बैठक सम्पन्न Admin २०२१-०३-१९ सूचना हेर्नुहोस्
२. कर्णाली प्रदेश बहुक्षेत्रिय पोषण योजना अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धी प्रेस नोट Admin २०२१-०२-११ सूचना हेर्नुहोस्
३. विकास साझेदार संस्थाहरु सँग अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम Admin २०२१-०२-०१ सूचना हेर्नुहोस्
४. कर्णाली प्रदेशक स्तरीय पोषण तथा खाध्य सुरक्षा निर्देशक समितिको ७औ बैठक समपन्न Admin २०२१-०१-२८ सूचना हेर्नुहोस्
५. कर्णाली प्रदेश १० जिल्ला समन्वय प्रमुख र समन्वय अधिकारीहरु संग जुम मिटिङ Admin २०२१-०१-०६ सूचना हेर्नुहोस्
६. प्रदेश योजना बैंक निर्माण तथा परियोजना अनुगमन गर्ने Admin २०२१-०१-०५ सूचना हेर्नुहोस्