क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षिय योजनाको आधारपत्र Admin २०२०-०३-२९ सूचना हेर्नुहोस्
२. माननीय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीज्यूबाट प्रदेश सभामा पेश भएको आ.ब. २०७६/७७ को बजेट बक्तव्य kpcc karnali २०१९-११-२९ सूचना हेर्नुहोस्
३. कर्णाली प्रदेश सरकारको आ.व. २०७६/७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम kpcc karnali २०१९-११-२९ सूचना हेर्नुहोस्