क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. कर्णाली प्रदेशको आगामी आर्थिक बर्षको बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन SDG प्रकाशन २०२०-०३-२९ डाउनलोड
2. मिति २०७५ माघ ५ र ६ गते सुर्खेतमा आयोजना भएको विज्ञहरुको सुझाव सँगालो SDG प्रकाशन २०१९-११-२९ डाउनलोड
3. test4 SDG प्रकाशन २०१८-१२-०२ डाउनलोड
4. test3 SDG प्रकाशन २०१८-१२-०२ डाउनलोड
5. test1 SDG प्रकाशन २०१८-१२-०२ डाउनलोड