S.N. Title Group Published Date
1. कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना SDG Publication 2021-03-21   Download
2. कर्णाली प्रदेशको आगामी आर्थिक बर्षको बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन SDG Publication 2020-03-29   Download
3. मिति २०७५ माघ ५ र ६ गते सुर्खेतमा आयोजना भएको विज्ञहरुको सुझाव सँगालो SDG Publication 2019-11-29   Download